Visuotinis Karantinas

Visuotinis Karantinas

Pratęsiamas iki 2021 m. birželio 30 d.

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. visoje Lietuvoje paskelbtas karantinas.


Nuo 2021 m. kovo 1 d. Kauno Prano Daunio ugdymo centre:
 1. 1-10 klasių mokiniai ugdomi įprastu kontaktiniu būdu.
 2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojame dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
 3. Švietimo pagalba teikiama ir nuotoliniu, ir kontaktiniu būdu.
 4. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas kontaktiniu būdu arba derinant nuotolinį su kontaktiniu būdu.
 5. Ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 
 6. Teikiamos konsultacijos mokiniams. Konsultacijos pagal dalykus ir jų laikas, žiūrėti ->


KPDUC svetainėje nuo 2020 m. kovo 30 d. nauja skiltis – NUOTOLINIS MOKYMAS 
Informaciją teikia:

 • Raimonda Juknevičienė, direktorė/dėl informacijos apie darbo organizavimą, vaikų priėmimo klausimais. Te.: 867139411, el. paštu:  kaunosim@gmail.com
 • Lolita Andriuškevičienė, pavaduotoja ugdymui/dėl informacijos mokytojų ir ugdymo klausimais. Tel.: 867095348, el. paštu: p.daunys.pavaduotoja@gmail.com
 • Aušrinė Šniokienė, neformaliojo skyriaus vedėja/dėl informacijos auklėtojų ir neformalaus ugdymo klausimais. Tel.: 865789111, el.paštu: ausrine1984@gmail.com
 • Regimantas Garliauskas, pavaduotojas ūkio reikalams/dėl remonto, signalizacijos, technikinio personalo klausimais. Tel.: 861880552, el. paštu: regimantas.garliauskas@gmail.com
 • Lina Vitkuvienė, informacinių technologijų sistemų administratorė/dėl nuotolinio mokymosi techninės pagalbos,  informacinių technologijų techniniais klausimais. Tel.: 865925866, el. paštu: lina.vitkuviene@gmail.com

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status