DARŽELIO ADRESAS

Bajorų g. 12, Kaunas, tel. 269220

DARBO LAIKAS

7.00 -19.00

2017-2018 m.m.  darželyje veikia 5 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės