Nuo 2021 m. kovo 1 d. Kauno Prano Daunio ugdymo centre:
 1. 1-10 klasių mokiniai ugdomi įprastu kontaktiniu būdu.
 2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojame dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
 3. Švietimo pagalba teikiama ir nuotoliniu, ir kontaktiniu būdu.
 4. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas kontaktiniu būdu arba derinant nuotolinį su kontaktiniu būdu.
 5. Ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
 6. Teikiamos konsultacijos mokiniams. Konsultacijos pagal dalykus ir jų laikas, žiūrėti ->Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus ugdymo proceso organizavimo klausimais:

 1. Lolita Andriuškevičienė, pavaduotoja ugdymui. Tel.: 867095348, el.paštas: p.daunys.pavaduotoja@gmail.com
 2. Aušrinė Šniokienė, neformaliojo skyriaus vedėja. Tel.: 865789111, el.paštu: ausrine1984@gmail.com
 3. Lina Vitkuvienė, informacinių technologijų sistemų administratorė. Tel.: 865925866, el.paštas: lina.vitkuviene@gmail.com
 4. Toma Malvicė, psichologė. Tel.: 867611346, el.paštas: toma.malvice@gmail.com
 5. Daiva Stumbrienė, psichologė. Tel.: 868773490, el.paštas:  daiva353@gmail.com
 6. Laima Karaškaitė, socialinė pedagogė. Tel.: 867095278, el.paštas: karaskaitel@gmail.com

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijosĮsivertinimo apie nuotolinį mokymą rezultatų ataskaitos:

Rekomendacijos nuotolinio mokymo tobulinimui:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status