REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos  (2020-08-31)Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus ugdymo proceso organizavimo klausimais:

  1. Lolita Andriuškevičienė, pavaduotoja ugdymui. Tel.: 867095348, el.paštas: p.daunys.pavaduotoja@gmail.com
  2. Lina Vitkuvienė, informacinių technologijų sistemų administratorė. Tel.: 865925866, el.paštas: lina.vitkuviene@gmail.com
  3. Toma Malvicė, psichologė. Tel.: 867611346, el.paštas: toma.malvice@gmail.com
  4. Daiva Stumbrienė, psichologė. Tel.: 868773490, el.paštas:  daiva353@gmail.com
  5. Laima Karaškaitė, socialinė pedagogė. Tel.: 867095278, el.paštas: karaskaitel@gmail.com

2020-09-01 Aktuali informacija ekstremalios situacijos režimu


Įsivertinimo apie nuotolinį mokymą rezultatų ataskaitos:

Rekomendacijos nuotolinio mokymo tobulinimui:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status