• 2016 m. Birželio 1-30 dienomis Centre vyko vaikų vasaros poilsio stovykla „MES KARTU!“
  1 pamaina: birželio 1-7 dienomis
  2 pamaina: birželio 8-14 dienomis
  3 pamaina: birželio 15-21 dienomis
  4 pamaina: birželio 22-29 dienomis
 • 2016-06-08 Nuo š.m. rugsėjo 1 d. Centre startuos aktyvų mokymąsi skatinanti programa „Profesinių ir asmeninių kompetencijų plėtojimas kuriant edukacines aplinkas suaugusiesiems darbo vietoje“, skirta Kauno P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro suaugusiems. Atliepiant šiuolaikinės visuomenės iššūkius bei Kauno P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendruomenės poreikius turėti erdvę mokymuisi ir tobulėjimui darbo vietoje, sukurta mokymosi programa. Jos paskirtis – plėtoti programos dalyvių asmenines ir profesines kompetencijas, kuriant pojūčiais paremtas edukacines erdves, skatinančias mokymosi džiaugsmą ir sėkmę. Šią programą parengė VDU Švietimo studijų centro mokslo darbuotoja, KPDASUC mokytoja dr. Asta Lapėnienė.
 • 2016-06-1_3 Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – regėjimo negalią turinčių moksleivių spartakiada
 • 2016-05-27 Nacionalinio žaidimų kūrimo konkurso dalyviai – 7 klasės mokiniai.
 • 2016-05-26 Vasaros šventė „Pagauk laumės juostą“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
 • 2016-05-19 Edukacinė-pažintinė pamoka „Augalų žavadienis“ VDU Kauno botanikos sode.
 • 2016-05-17 Projekto „Mus kalbina knygos lapeliai“ edukacinis renginys „Metų laikraštis“.
 • 2016-05-12_15  Dalyvavimas tarptautiniame muzikos festivalyje „Tamsiai mėlynas festivalis“.
 • 2016-05-04 Straipsnis Kauno savivaldybės svetainėje „Balandis – mėlynos spalvos mėnuo“
 • 2016-05-03 Išvyka į Arklio muziejų. Edukacinė programa „Duonelė kasdieninė“.
 • 2016-04-28 Brailio raštu skaitymo konkursas Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filiale.
 • 2016-04-27 Respublikinis projektas-seminaras „Visiems kitaip“ Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje.
 • 2016-04-26  Skaitovų Brailio raštu konkursas „Knyga – geriausias draugas“, skirtas „Bibliotekų metams – 2016“, paminėti.
 • 2016-04-19 Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Lietuvos aklųjų bibliotekos edukacinėje programoje-projekte „Kultūros paveldo atvėrimas akliesiems ir silpnaregiams“.
 • 2016-04-11 Susitikimas su vaikų poete Zita Gaižauskaite „Sušilk prie gerumo ugnelės“.
 • 2016-04-08 Kačerginės koplyčios katalikų bendruomenės dovanos.
 • 2016-04-02 Konkurso „Matmintinis 2016“ respublikiniame finale.
 • 2016-04-02 Pasaulinė autizmo supratimo diena. Atvirų durų dienos. Parodos. Seminarai.
 • 2016-03-17 Mokinių kūrybinio darbo „Kur bakūžė samanota“ pristatymas.
 • 2016-03-14 Edukacinis užsiėmimas „Piešiu pasaką“.
 • 2016-03-10 Kovo 11-oji flashmob akcija.
 • 2016-03-08 Konkursas „Švari kalba – švari galva“.
 • 2016-03-08 Su Kovo 8-ąja Mielos moterys!
 • 2016-02-29 Centro 88-asis gimtadienis: sveikinimai, linkėjimai, dovanos…
 • 2016-02-22_02-26 „Sveikatiados – Mankštiados“ savaitė.
 • 2016-02-11 Pilietiškumo iniciatyva „Amžinoji ugnis“.
 • 2016-02-09 Užgavėnių renginys „Šalta žiema šalin eina“.
 • 2016-02-09 Saugesnio interneto diena 2016. Aš už geresnį internetą!
 • 2016-02-04 Edukacinė programa „Kuriu su Baliu Sruoga“.
 • 2016-02-04 Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas „Rašom!“
 • 2016-01-11 Išbandyk savo skaičiavimo mintinai gebėjimus konkurse „Matmintinis 2016“!
 • 2016-01-20 Paskaitėlė pradinių klasių mokiniams apie atliekų rūšiavimą „Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą“.
 • 2015 Gruodis Meno terapijos užsiėmimai VYTA metodu su ikimokyklinio amžiaus vaikais.
 • 2015-12-22  KALĖDŲ VAKARONĖ „METŲ TURTAS“.
 • 2015-12-10 Priešgaisrinės saugos mokymai.
 • 2015-11-27 Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjas – mecenatas Ramūnas Karbauskis Centrui padovanojo geriausių vaikiškų knygų rinkinį „Vaikų bibliotekėlė 2015“ (22 knygas).
 • 2015-11-26 Centre įvyko 1-10 klasių mokinių eilėraščių konkursas „Iš širdies gilumos“, skirtas Etnografinių regionų 2015-tiems metams paminėti. Kiekvienas mokinys pasirinko deklamuoti po vieną poezijos kūrinį. Vertinimo komisija įvertino skaitovų nuoširdumą, gebėjimą įtaigiu žodžiu paveikti klausytojus. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti dovanėlėmis.
 • 2015-11-16 Tolerancijos mozaika.
 • 2015-11-12 Švento Martyno vardo minėjimas, Žibintų šventė ir 10-asis šviesos paveikslas Kaunui.
 • 2015-11-10 Pilietiškumo pagrindų pamoka „Knygnešių laikai“.
 • 2015-10-15 LIONS tarptautinės organizacijos Kauno M. K. Čiurlionio klubo dovana – DU NAUJI TRIRAČIAI.
 • 2015 m. spalio 15 d. konkursui „Kamštelių vajus 2015“ Centras pristatė 9,25 kg surinktų kamštelių.
  Visus metus Centro bendruomenės nariai: mokiniai, jų tėvai, pedagogai, kiti centro darbuotojai, rinkdami kamštelius, ruošiasi dalyvauti plastikinių butelių kamštelių rinkimo konkurse „Kamštelių vajus“. Didelis AČIŪ visiems, kurie prisideda prie kamštelių rinkimo proceso ir jau treti metai šauniai dalyvauja, kartu su visa Centro bendruomene, konkurse „Kamštelių vajus”. Taip, kaip mes formuojame nuolatinį įprotį rūšiuoti popierių, stiklą, plastmasę, taip konkursas „Kamštelių vajus“ mus visus moko rinkti ir rūšiuoti kamštelius. Todėl, prašysime kamštelių rinkimo proceso nenutraukti ir nuolat vykdyti gamtos saugojimo akciją. Visi surinkti kamšteliai turi būti švarūs ir be jokių šiukšlių.
 • 2015-10-15   Renginiai, skirti Baltosios lazdelės dienai paminėti. Spalio 15-oji – Pasaulinės baltosios lazdelės diena.
 • 2015-10-05   Koncertas, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai paminėti.
 • 2015-09-01   2015-2016 mokslo metų pradžios šventė.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status