Centre lankėsi VDU „Rasos“ gimnazijos mokiniai

Centre lankėsi VDU „Rasos“ gimnazijos mokiniai

Birželio 14 d. centre lankėsi VDU „Rasos“ gimnazijos 9G mokiniai su klasės vadove Virginija Bareišiene.  Centro pedagogai pravedė praktinius-informacinius užsiėmimus apie Brailio raštą, informacines technologijas, kuriomis naudojasi regos sutrikimą turintys asmenys. Taip pat susipažino su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymo specifika.

Mokinės Lauros įspūdžiai.
„Labai dėkinga už šiltą ir malonų priėmimą. Edukacija Prano Daunio ugdymo centre mums leido ir padėjo suprasti, kaip mokinasi vaikai turintys su regos ir autizmo spektro sutrikimus. Lankėmės įvairiose ugdymosi erdvėse, kuriose jie mokosi ir įgauna pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. Taip pat susipažinome su mokymo būdais, pažaidėme žaidimų, skirtų akliesiems ir silpnaregiams. Buvo įdomu susipažinti su Brailio raštu ir jo istorija, suprasti ir pajausti, ką reiškia būti aklu vaiku mokykloje, susipažinti su žmonėmis, kurie dirba su negalią turinčiais vaikais, sužinoti kaip akli vaikai mokosi informacinių technologijų pagrindų. Visa tai labai praplėtė mūsų pasaulėžiūrą ir vertė susimąstyti apie žmones su negalia.“

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status