Tarptautinė programa DofE

Tarptautinė programa DofE

Nuo 2019 m. gegužės 23 d. Centras įgyvendina„The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, su tikslu ugdyti ir skatinti mokinių, turinčių regėjimo sutrikimų, savarankiškumą, gebėjimą išsikelti tikslus ir kryptingai jų siekti, skatinamas ugdytinių poreikis savirealizacijai, aktyvumas, kūrybiškumas, tobulėjimas, siekiant sėkmingos integracijos visuomenėje.

DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Kauno Prano Daunio ugdymo centre, taikydami šią programą, mes skatiname mokinių kompetencijų ugdymą, kaip, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo, socialines kompetencijas ir kt.

Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų ugdymo įstaigoje programą vykdo trys DofE vadovės, ugdymo centro pedagogės  – Aušra Jancevičienė, Lina Pužaitė, Evelina Gladkauskienė. Programos koordinatorė centre Grita Strankauskienė. Taip pat, žygių programos daliai vadovauja DofE žygių instruktorius Juozas Davalga. DofE vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.

Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:

  • Susirasti naujų draugų;
  • Mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
  • Išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
  • Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
  • Patirti nuotykių;
  • Pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams.

DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Plačiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt

Plačiau apie programą Pasaulyje: www.intaward.org

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status