Tarptautinė programa DofE

Tarptautinė programa DofE

Džiaugiamės ir sveikiname centro mokinius, kurie 2021 m. gegužės 24-25 dienomis įveikė #DofE kvalifikacinį bronzos žygį. Mūsų centro mokiniai buvo drąsūs, ištvermingi ir stiprūs. #DofE programos dalyviai žygyje atliko pačių išsikeltą užduotį, jie stebėjo Kauno marių regioniniame parke esančius senus pastatus, juos fiksavo nuotraukose ir domėjosi jų istorija. Žygeiviai pasiekė išsikeltą tikslą ir sujungę jėgas nužygiavo apie 28 kilometrus. Bronzos žygiui pasiruošti mokiniams aktyviai padėjo centro mokytojas Juozas D. Tai buvo viena iš akimirkų, kurios nesinorės pamiršti. Centre #DofE programą nuo 2020 rudens koordinuoja nauja centro neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Aušrinė Š.


Nuo 2019 m. gegužės 23 d. Centras įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, su tikslu ugdyti ir skatinti mokinių, turinčių regėjimo sutrikimų, savarankiškumą, gebėjimą išsikelti tikslus ir kryptingai jų siekti, skatinamas ugdytinių poreikis savirealizacijai, aktyvumas, kūrybiškumas, tobulėjimas, siekiant sėkmingos integracijos visuomenėje.

DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Kauno Prano Daunio ugdymo centre, taikydami šią programą, mes skatiname mokinių kompetencijų ugdymą, kaip, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo, socialines kompetencijas ir kt.

Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų ugdymo įstaigoje programą vykdo trys DofE vadovės, ugdymo centro pedagogės  – Aušra Jancevičienė, Lina Pužaitė, Evelina Gladkauskienė. Programos koordinatorė centre Grita Strankauskienė. Taip pat, žygių programos daliai vadovauja DofE žygių instruktorius Juozas Davalga. DofE vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.

Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:

  • Susirasti naujų draugų;
  • Mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
  • Išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
  • Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
  • Patirti nuotykių;
  • Pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams.

DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Plačiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt

Plačiau apie programą Pasaulyje: www.intaward.org


Visi KPDUC projektai: 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017


The Duke of Edinburgh‘s International Award – pasaulyje pirmaujanti neformaliojo ugdymo programa jaunimui nuo 14 iki 24 metų, padedanti jaunuoliams geriau pažinti save, tobulėti ir ugdytis gyvenimui ir karjerai reikalingus įgūdžius. Nuo programos pradžios – 1956-ųjų – milijonai jaunų žmonių dalyvavo programoje daugiau kaip 130-yje pasaulio šalių ir teritorijų. 

DofE Lietuva komanda – vysto ir plėtoja programą šalyje, kad kuo daugiau jaunų žmonių iš visos Lietuvos turėtų galimybę joje dalyvauti. Pernai beveik 1000 jaunuolių iš visos Lietuvos aktyviai siekė savo tikslų.

Jūs galite sekti programos naujienasFacebook |Instagram

The Duke of Edinburgh’s International Award Lietuva būstinė: Žirmūnų g. 1B, LT-09101, Vilnius | Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status