Mokytis smagu

Mokytis smagu

Gruodžio 5 d. 5a kl. mokinys Aidas Navickas su anglų k. mokytoja Gintare Dantiene dalyvavo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 kl. mokinių anglų kalbos dirbtuvėse „Mokytis smagu“, kurios vyko Kauno Šančių mokykloje-daugiafunkciame centre. 

Dalyvius iš įvairių Kauno miesto mokyklų pasveikino robotukai Dash ir Dot bei pakvietė visus susipažinti smagiai atliekant veiklas su iMo kubais. Vėliau mokiniai atliko jiems skirtas įvairias interaktyvias užduotis. Dalyviai nebuvo vertinami, daugiausia dėmesio kreipta į mokymosi motyvacijos stiprinimą ir nuostatą, jog mokytis smagu.  

Aidas džiaugėsi pabuvojęs didelėje mokykloje, atlikęs įdomias užduotis, ir vienoje iš interaktyvių užduočių užėmęs 4 vietą iš didelio būrio dalyvių! Prisiminimui Aidas buvo apdovanotas padėkos raštu ir maža dovanėle. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status