Konferencijose, seminaruose

Konferencijose, seminaruose

Lapkričio 27 d. centro direktorė dalyvavo konferencijoje „Lietuvos a. spektro vaikai: įtraukti ar atskirti?“ (Programa), kurią organizavo Lietuvos ŠMM ir Ugdymo plėtotės centras. Konferencijos tikslas – aptarti jau nuveiktus ir būsimus darbus elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo srityje, pasidalyti naujausiomis įžvalgomis ir metodikomis, telkti mokytojų, mokinių ir tėvų bendruomenę bendram darbui.  Džiaugiamės, kad Lietuvoje atsiras metodinis centras, kuris koordinuos ir teiks metodinę pagalbą mokykloms, kuriose ugdomi a. spektro vaikai.

Apie konferenciją žiūrėti UPC svetainėje —>


Lapkričio 28-29 d. 3 mokyklos atstovai dalyvauvo seminare „Autizmo spektro mokyklų tinklas: naujos ugdymo galimybės vaikams“ (Programa), kurį organizavo Ugdymo plėtotės centras. Džiaugiamės, kad mūsų centro mokytojai ir specialistai buvo įtraukti į darbo grupę, kuri stiprins mokymo įstaigų kompetencijas darbe su autistiškais vaikais. Tikimės, kad šis bendradarbiavimas suteiks daugiau galimybių teikiant kokybiškas paslaugas šiems mokiniams.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status