Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

Šią veiklą mokiniai (ar jų tėvai, globėjai) renkasi laisvai iki rugsėjo 5 d.


2017-2018 m. m. neformalusis švietimas:

 1. Vaikų folkloro ansamblis „Piemenėliai“
 2. Vokalinis  5-10 klasių mokinių ansamblis
 3. Muzikos terapija
 4. Molio studija
 5. Dailės studija
 6. Judesio raiška
 7. Estetinio lavinimo būrelis mergaitėms
 8. Rankdarbių būrelis
 9. Medžio darbų būrelis
 10. Kompiuterių pasaulis
 11. Tavo bičiulis kompiuteris
 12. Fizinis aktyvumas ir sveikata
 13. Fizinis aktyvumas sutrikusio regėjimo mokiniams