Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

Šią veiklą mokiniai (ar jų tėvai, globėjai) renkasi laisvai iki rugsėjo 5 d.


2016-2017 m. m. neformalusis švietimas:

 1. Vaikų folkloro ansamblis „Piemenėliai“
 2. Muzikos ir žodžio terapija, turintiems regos sutrikimų
 3. Muzikos terapija vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų
 4. Molio studija
 5. Dailės studija
 6. Judesio raiška
 7. Buitinės kultūros būrelis
 8. Kompiuterių pasaulis
 9. Tavo bičiulis kompiuteris
 10. Fizinis aktyvumas ir sveikata
 11. Fizinis aktyvumas sutrikusio regėjimo mokiniams
 12. Turizmo būrelis sutrikusio regėjimo (akliems) mokiniams