2016 m. Birželio 1-30 dienomis Centre vyko vaikų vasaros poilsio stovykla „MES KARTU!“ pdf
1 pamaina: birželio 1-7 dienomis pdf
2 pamaina: birželio 8-14 dienomis pdf
3 pamaina: birželio 15-21 dienomis pdf
4 pamaina: birželio 22-29 dienomis pdf

2016-06-08 Nuo š.m. rugsėjo 1 d. Centre startuos aktyvų mokymąsi skatinanti programa „Profesinių ir asmeninių kompetencijų plėtojimas kuriant edukacines aplinkas suaugusiesiems darbo vietoje“, skirta Kauno P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro suaugusiems. Atliepiant šiuolaikinės visuomenės iššūkius bei Kauno P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendruomenės poreikius turėti erdvę mokymuisi ir tobulėjimui darbo vietoje, sukurta mokymosi programa. Jos paskirtis – plėtoti programos dalyvių asmenines ir profesines kompetencijas, kuriant pojūčiais paremtas edukacines erdves, skatinančias mokymosi džiaugsmą ir sėkmę. Šią programą parengė VDU Švietimo studijų centro mokslo darbuotoja, KPDASUC mokytoja dr. Asta Lapėnienė.

2016-06-1_3 Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – regėjimo negalią turinčių moksleivių spartakiada

2016-05-27 Nacionalinio žaidimų kūrimo konkurse dalyvavo 7 klasės mokiniai pdf

2016-05-26 Vasaros šventė „Pagauk laumės juostą“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai pdf

2016-05-19 Edukacinė-pažintinė pamoka „Augalų žavadienis“ VDU Kauno botanikos sode pdf

2016-05-17 Projekto „Mus kalbina knygos lapeliai“ edukacinis renginys „Metų laikraštis“ pdf

2016-05-12_15  Dalyvavimas tarptautiniame muzikos festivalyje „Tamsiai mėlynas festivalis“ pdf

2016-05-04 Straipsnis Kauno savivaldybės svetainėje „Balandis – mėlynos spalvos mėnuo“

2016-05-03 Išvyka į Arklio muziejų. Edukacinė programa „Duonelė kasdieninė“ pdf

2016-04-28 Brailio raštu skaitymo konkursas Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filiale pdf

2016-04-27 Respublikinis projektas-seminaras „Visiems kitaip“ pdf Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, programa pdf

2016-04-26  Skaitovų Brailio raštu konkursas „Knyga – geriausias draugas“, skirtas „Bibliotekų metams – 2016“, paminėti pdf

2016-04-19 Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Lietuvos aklųjų bibliotekos edukacinėje programoje-projekte „Kultūros paveldo atvėrimas akliesiems ir silpnaregiams“ pdf

2016-04-11 Susitikimas su vaikų poete Zita Gaižauskaite „Sušilk prie gerumo ugnelės“ pdf

2016-04-08 Kačerginės koplyčios katalikų bendruomenės dovanos pdf

2016-04-02 Konkurso „Matmintinis 2016“ respublikiniame finale pdf

2016-04-02 Pasaulinė autizmo supratimo diena. Atvirų durų dienos. Parodos. Seminarai. pdf

2016-03-17 Mokinių kūrybinio darbo „Kur bakūžė samanota“ pristatymas pdf

2016-03-14 Edukacinis užsiėmimas „Piešiu pasaką“ pdf

2016-03-10 Kovo 11-oji flashmob akcija pdf

2016-03-08 Konkursas „Švari kalba – švari galva“ pdf

2016-03-08 Su Kovo 8-ąja Mielos moterys! pdf

2016-02-29 Centro 88-asis gimtadienis: sveikinimai, linkėjimai, dovanos… pdf

2016-02-22_02-26Sveikatiados – Mankštiados“ savaitė pdf

2016-02-11 Pilietiškumo iniciatyva „Amžinoji ugnis“ pdf

2016-02-09 Užgavėnių renginys „Šalta žiema šalin eina“ pdf

2016-02-09 Saugesnio interneto diena 2016. Aš už geresnį internetą! pdf

2016-02-04 Edukacinė programa „Kuriu su Baliu Sruoga“ pdf

2016-02-04 Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas „Rašom!“ pdf

2016-01-11 Išbandyk savo skaičiavimo mintinai gebėjimus konkurse „Matmintinis 2016“! pdf

2016-01-20 Paskaitėlė pradinių klasių mokiniams apie atliekų rūšiavimą „Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą“ pdf

2015 Gruodis Meno terapijos užsiėmimai VYTA metodu su ikimokyklinio amžiaus vaikais.

2015-12-22  KALĖDŲ VAKARONĖ „METŲ TURTAS“ Kvietimas pdf

2015-12-10 Priešgaisrinės saugos mokymai pdf

2015-11-27 Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjas – mecenatas Ramūnas Karbauskis Centrui padovanojo geriausių vaikiškų knygų rinkinį „Vaikų bibliotekėlė 2015“ (22 knygas). pdf

2015-11-26 Centre įvyko 1-10 klasių mokinių eilėraščių konkursas „Iš širdies gilumos“, skirtas Etnografinių regionų 2015-tiems metams paminėti. Kiekvienas mokinys pasirinko deklamuoti po vieną poezijos kūrinį. Vertinimo komisija įvertino skaitovų nuoširdumą, gebėjimą įtaigiu žodžiu paveikti klausytojus. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti dovanėlėmis.

2015-11-16 Tolerancijos mozaika pdf

2015-11-12 Švento Martyno vardo minėjimas, Žibintų šventės šventimas ir 10-ojo šviesos paveikslo Kauno miestui pamatymas. Žibintų šventės akimirkos pdf

2015-11-10 Pilietiškumo pagrindų pamoka „Knygnešių laikai“ pdf

2015-10-15 LIONS tarptautinės organizacijos Kauno M. K. Čiurlionio klubo dovana – DU NAUJI TRIRAČIAI

2015 m. spalio 15 d. konkursui „Kamštelių vajus 2015” Centras pristatė 9,25 kg surinktų kamštelių. PADĖKA
Visus metus Centro bendruomenės nariai: mokiniai, jų tėvai, pedagogai, kiti centro darbuotojai, rinkdami kamštelius, ruošiasi dalyvauti plastikinių butelių kamštelių rinkimo konkurse „Kamštelių vajus“. Didelis AČIŪ visiems, kurie prisideda prie kamštelių rinkimo proceso ir jau treti metai šauniai dalyvauja, kartu su visa Centro bendruomene, konkurse „Kamštelių vajus”. Taip, kaip mes formuojame nuolatinį įprotį rūšiuoti popierių, stiklą, plastmasę, taip konkursas „Kamštelių vajus“ mus visus moko rinkti ir rūšiuoti kamštelius. Todėl, prašysime kamštelių rinkimo proceso nenutraukti ir nuolat vykdyti gamtos saugojimo akciją. Visi surinkti kamšteliai turi būti švarūs ir be jokių šiukšlių.

2015-10-15   Renginių, skirtų Baltosios lazdelės dienai paminėti akimirkos pdf. Spalio 15-oji – Pasaulinės baltosios lazdelės diena pdf.

2015-10-05   Koncertas, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai paminėti.

2015-09-01   2015-2016 mokslo metų pradžios šventė pdf