2016-2017 m. m. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas


Ugdymo proceso pradžia: Rugsėjo 1 diena.
Ugdymo proceso pabaiga:
1-4, 5 klasių mokiniams 2017 m. gegužės 30 d.
6-10 klasių mokiniams   2017 m. birželio 2 d.


Pamokos prasideda:   8:00 val.
Pamokų laikas:
1 pamoka – 8:00 – 8:45
2 pamoka – 8:55 – 9:40
3 pamoka – 9:50 – 10:35
4 pamoka – 10:45 – 11:30
1-oji pietų pertrauka – 20 min
5 pamoka – 11:50 – 12:35
2-oji pietų pertrauka – 20 min
6 pamoka – 12:55 – 13:40
7 pamoka – 13:50 – 14:35


Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
Pirmas pusmetis: 2016 m. rugsėjo 1 d.  – 2017 m. sausio 20 d.
Antras pusmetis:  2017 m. sausio 23 d.  – 2017 m. gegužės 30 d. 1-5 kl.
                                2017 m. sausio 23 d. – 2017 m. birželio 2 d. 6-10 kl.


Mokinių atostogos:

1-10 klasėms:
Rudens: 2016 m. spalio 31 d. – 2016 m. lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų): 2016 m. gruodžio 27 d. – 2017 m. sausio 6 d.
6-10 klasėms:       2017 m. vasario 17 d.

Pavasario (Velykų): 2017 m. balandžio 10 d. – 2017 m. balandžio 14 d.

Vasaros:
1-5 klasė:    2017 m. gegužės 31 d.   – 2017 m. rugpjūčio 31 d.
6-10 klasė: 2017 m. birželio 5 d.       – 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Papildomos atostogos 1-5 klasių mokiniams:
2016 m. gruodžio 23 d.
2017 m. sausio 9 d.           – 2017 m. sausio 13 d.
2017 m. balandžio 18 d.   – 2017 m. balandžio 21 d.


Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą 1-5 klasių mokiniai gali nevykti.
Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai į Centrą gali nevykti 6-10 klasių mokiniai.

Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ir šventinių dienų. Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje. Atostogoms mokiniams namų darbai neskiriami.