2017-2018 m. m. Ugdymo planas


Ugdymo proceso pradžia: Rugsėjo 1 diena.
Ugdymo proceso pabaiga:
1-4 klasių mokiniams      2018 m. gegužės 31 d.
5-10 klasių mokiniams   2018 m. birželio 15 d.


Pamokos prasideda:   8:00 val.
Pamokų laikas:
1 pamoka – 8:00 – 8:45
2 pamoka – 8:55 – 9:40
3 pamoka – 9:50 – 10:35
4 pamoka – 10:45 – 11:30
1-oji pietų pertrauka – 20 min
5 pamoka – 11:50 – 12:35
2-oji pietų pertrauka – 20 min
6 pamoka – 12:55 – 13:40
7 pamoka – 13:50 – 14:35


Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
Pirmas pusmetis: 2017 m. rugsėjo 1 d.     – 2018 m. sausio 26 d.
Antras pusmetis:  2018 m. sausio 29 d.   – 2018 m. gegužės 31 d. 1-4 kl.
                                  2018 m. sausio 29 d.   – 2018 m. birželio 15 d. 5-10 kl.


Mokinių atostogos:

1-10 klasėms:
Rudens:                     2017 m. spalio 30 d.       – 2016 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų):     2017 m. gruodžio 27 d.  – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos:                      2018 m. vasario 19 d.      – 2018 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų): 2018 m. balandžio 3 d.   – 2018 m. balandžio 6 d.


Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą 1-5 klasių mokiniai gali nevykti.
Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai į Centrą gali nevykti 6-10 klasių mokiniai.

Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ir šventinių dienų. Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje. Atostogoms mokiniams namų darbai neskiriami.