2017-2018 M. M. UGDYMO PLANAS

2017-06-19 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas


Ugdymo proceso pradžia: Rugsėjo 1 diena.
Ugdymo proceso pabaiga:
1-4 klasių mokiniams      2018 m. gegužės 31 d.
5-10 klasių mokiniams   2018 m. birželio 15 d.


Pamokos prasideda:   8:00 val.
Pamokų laikas:
1 pamoka – 8:00 – 8:45
2 pamoka – 8:55 – 9:40
3 pamoka – 9:50 – 10:35
4 pamoka – 10:45 – 11:30
1-oji pietų pertrauka – 20 min
5 pamoka – 11:50 – 12:35
2-oji pietų pertrauka – 20 min
6 pamoka – 12:55 – 13:40
7 pamoka – 13:50 – 14:35


Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
Pirmas pusmetis: 2017 m. rugsėjo 1 d.     – 2018 m. sausio 26 d.
Antras pusmetis:  2018 m. sausio 29 d.   – 2018 m. gegužės 31 d. 1-4 kl.
                                  2018 m. sausio 29 d.   – 2018 m. birželio 15 d. 5-10 kl.


Mokinių atostogos:

1-10 klasėms:
Rudens:                     2017 m. spalio 30 d.       – 2016 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų):     2017 m. gruodžio 27 d.   – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos:                     2018 m. vasario 19 d.      – 2018 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų): 2018 m. balandžio 3 d.   – 2018 m. balandžio 6 d.


Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą 1-5 klasių mokiniai gali nevykti.
Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai į Centrą gali nevykti 6-10 klasių mokiniai.

Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ir šventinių dienų. Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje. Atostogoms mokiniams namų darbai neskiriami. 2016-01-01 Gerbiami tėveliai, informuojame, kad pasikeitė Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo mūsų Centre įkainiai. Nuo 2016 metų sausio 1 dienos šios paslaugos 1 val. kainuoja 0,10 Eur. Vaiko buvimo Pailgintos dienos grupėje laikas pradedamas skaičiuoti nuo pamokų jo klasėje pabaigos (12 arba 13 val.). Neformaliojo švietimo būreliai ir specialiosios pratybos į grupės paslaugos laiką neįskaičiuojami.

2015 10 20 T 605     2015 12 10 T1 156


Skanus ir naudingas užkandis į mokyklą ar darželį pdf


PRIKLAUSOMYBĖ NUO INTERNETO pdf