2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS pdf

2018-06-04 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas pdf

2018-06-04 Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės pdf


Ugdymo proceso pradžia: Rugsėjo 1 diena.
Ugdymo proceso pabaiga:
1-4 klasių mokiniams      2019 m. birželio 7 d.
5-10 klasių mokiniams   2019 m. birželio 21 d.


Pamokos prasideda:   8:00 val.
Pamokų laikas:
1 pamoka – 8:00 – 8:45
2 pamoka – 8:55 – 9:40
3 pamoka – 9:50 – 10:35
4 pamoka – 10:45 – 11:30
1-oji pietų pertrauka – 20 min
5 pamoka – 11:50 – 12:35
2-oji pietų pertrauka – 20 min
6 pamoka – 12:55 – 13:40
7 pamoka – 13:50 – 14:35


Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
Pirmas pusmetis: 2018 m. rugsėjo 1 d.    – 2019 m. sausio 27 d.
Antras pusmetis:  2019 m. sausio 28 d.   – 2019 m. birželio 7 d. 1-4 kl.
                                 2019 m. sausio 28 d.   – 2019 m. birželio 21 d. 5-10 kl.


Mokinių atostogos:

1-10 klasėms:
Rudens:                     2018 m. spalio 29 d.       – 2018 m. lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų):     2018 m. gruodžio 27 d.   – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos:                      2019 m. vasario 18 d.      – 2019 m. vasario 22 d.

Pavasario (Velykų): 2019 m. balandžio 23 d.   – 2019 m. balandžio 26 d.


Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai.
Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai kitų klasių mokiniai.

Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas. Kontroliniai darbai neskiriami po ligos, atostogų, po šventinių dienų. Mokiniai informuojamai apie kontrolinį darbą ne vėliau kaip prieš savaitę.

Namų darbai skiriami atsižvelgiant į mokinio galias, kad būtų naudingi grįžtamajai informacijai gauti, tolesniam mokymuisi. Atostogoms mokiniams namų darbai neskiriami.