Velykiniai sveikinimai

Velykiniai sveikinimai

Su Šv. Velykom!

Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas,
o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas.
Su atbundančiu pavasariu!
Raimonda Juknevičienė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktorė