Už korupcijos prevenciją centre atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui LOLITA ANDRIUŠKEVIČIENĖ.

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis:

  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Korupcijos prevencijos programa pdf


SUSIDŪREI SU KORUPCIJA?


Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno Prano Daunio ugdymo centre teikimo tvarkos aprašas pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status