Už korupcijos prevenciją centre atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui LOLITA ANDRIUŠKEVIČIENĖ.

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis:

  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Korupcijos prevencijos programa pdf


SUSIDŪREI SU KORUPCIJA?