2019

2018

  • Autizmo PL-LT platformos palaikymo paslaugos – tarptautinis Interreg programos projektas.
  • Lietuviais esame mes gimę“ – 1-4 klasių ilgalaikis projektas.
  • „Visiems kitaip“ – respublikinis projektas.
  • „Karjeros abėcėlė“ – pagal specializuotą karjeros ugdymo programą pagrindinei mokyklai ir regos negalią turintiems mokiniams.
  • „Žinojimas keičia“ – mokėjimo mokytis kompetenciją ugdantis projektas 5-10 klasių mokiniams.
  • „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia…“ – tautinės savimonės ugdymas, projektas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
  • „Transporto rūšys“ – ilgalaikis pradinių klasių projektas.
  • „Jaučiuosi saugus ir sveikas“ ir „Pojūčių takas“ – ikimokyklinių grupių projektai.

2017