Tarptautiniai projektai/programos:


2021


2020


2019


2018

  • Lietuviais esame mes gimę“ – 1-4 klasių ilgalaikis projektas.
  • „Visiems kitaip“ – respublikinis projektas.
  • „Karjeros abėcėlė“ – pagal specializuotą karjeros ugdymo programą pagrindinei mokyklai ir regos negalią turintiems mokiniams.
  • „Žinojimas keičia“ – mokėjimo mokytis kompetenciją ugdantis projektas 5-10 klasių mokiniams.
  • „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia…“ – tautinės savimonės ugdymas, projektas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
  • „Transporto rūšys“ – ilgalaikis pradinių klasių projektas.
  • „Jaučiuosi saugus ir sveikas“ ir „Pojūčių takas“ – ikimokyklinių grupių projektai.

2017

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status