2019-2020 mokslo metai:

Ugdymo proceso pradžia – Rugsėjo 2 diena.

Pradinio ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.

Pagrindinio ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos.


2020 m. kovo 30 d. – 2020 m. balandžio 3 d.

Pamokos prasideda:   8:30 val.
Pamokų laikas:
1 pamoka – 8:30 – 9:10
2 pamoka – 9:20 – 10:00
Pertrauka 15 min
3 pamoka – 10:15 – 10:55
4 pamoka – 11:05 – 11:45
Pietų pertrauka 30 min
5 pamoka – 12:15 – 12:55
6 pamoka – 13:05 – 13:45
7 pamoka – 13:55 – 14:35


Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
Pirmas pusmetis:  2019 m. rugsėjo 2 d.  – 2020 m. sausio 31 d.
Antras pusmetis:   2020 m. vasario 3 d.  – 2019 m. birželio 9 d. 1-4 kl.
                                   2020 m. vasario 3 d.  – 2019 m. birželio 23 d. 5-10 kl.


Mokinių atostogos:

1-10 klasėms:
Rudens:                       2019 m. spalio 28 d.        – 2019 m. spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų):     2019 m. gruodžio 23 d.   – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos:                       2020 m. vasario 17 d.      – 2020 m. vasario 21 d.

Pavasario (Velykų): 2020 m. kovo 16 d.          – 2020 m. kovo  27 d.


Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali nevykti 1-10 klasių mokiniai. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai ir kitų klasių mokiniai.

Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas. Kontroliniai darbai neskiriami po ligos, atostogų, po šventinių dienų. Mokiniai informuojamai apie kontrolinį darbą ne vėliau kaip prieš savaitę.

Namų darbai skiriami atsižvelgiant į mokinio galias, kad būtų naudingi grįžtamajai informacijai gauti, tolesniam mokymuisi. Atostogoms mokiniams namų darbai neskiriami. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status