2020-2021 mokslo metai:

Ugdymo proceso pradžia2020 m. rugsėjo 1 diena.

Pradinio ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.

Pagrindinio ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos.


Pamokos prasideda:   8:00 val.
Pamokų laikas:
1 pamoka – 8:00 – 8:45
2 pamoka – 8:55 – 9:40
3 pamoka – 9:50 – 10:35
4 pamoka – 10:45 – 11:30
Pietų pertrauka 20 min
5 pamoka – 11:50 – 12:35
Pietų pertrauka 20 min 
6 pamoka – 12:55 – 13:40
7 pamoka – 13:50 – 14:35


Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
Pirmas pusmetis:  2020 m. rugsėjo 1 d.  –  2021 m. sausio 29 d.
Antras pusmetis:   2021 m. vasario 1 d.    –  2021 m. birželio 16 d. 1-4 kl.
                                   2021 m. vasario 1 d.    –  2021 m. birželio 23 d. 5-10 kl.


Mokinių atostogos:

1-10 klasėms:
Rudens:                         2020 m. spalio 26 d.        –  2020 m. spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų):      2020 m. gruodžio 23 d.   –  2021 m. sausio 5 d.

Žiemos:                         2021 m. vasario 15 d.        –  2021 m. vasario 19 d.

Pavasario (Velykų):  2021 m. balandžio 6 d.    –  2021 m. balandžio 9 d.

1-4 klasėms žiemos (Kalėdų): 2020 m. gruodžio 14 d.   –  2021 m. sausio 3 d.


Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali nevykti 1-10 klasių mokiniai. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai ir kitų klasių mokiniai.

Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas. Kontroliniai darbai neskiriami po ligos, atostogų, po šventinių dienų. Mokiniai informuojamai apie kontrolinį darbą ne vėliau kaip prieš savaitę.

Namų darbai skiriami atsižvelgiant į mokinio galias, kad būtų naudingi grįžtamajai informacijai gauti, tolesniam mokymuisi. Atostogoms mokiniams namų darbai neskiriami. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status