MĖNESIO PLANAI:

2019: SAUSIS

2018: Sausis,  Vasaris,  Kovas,  Balandis,  Gegužė,  Birželis, Rugpjūtis-RugsėjisSpalisLapkritis,  Gruodis

2017:  Sausis, Vasaris, Kovas, BalandisGegužėBirželis, Rugpjūtis-Rugsėjis, Spalis, LapkritisGruodis

2016:  SausisVasarisKovasBalandisGegužė, Birželis, Rugpjūtis-Rugsėjis, SpalisLapkritisGruodis


2018 VEIKLOS PLANAS pdf

2017 Veiklos planas pdf

2016 Veiklos planas pdf

2016-2018 STRATEGINIS PLANAS pdf


2017 NUOSTATAI pdf


2017 DARBO TVARKOS TAISYKLĖS pdf


Centre vykdomos programos:

– ikimokyklinio ugdymo programa;
– priešmokyklinio ugdymo programa;
– pradinio ugdymo programa;
– individualizuota pradinio ugdymo programa;
– pagrindinio ugdymo programa;
– individualizuota pagrindinio ugdymo programa;
– socialinių įgūdžių ugdymo programa;
– neformaliojo švietimo programa;
– individuali švietimo pagalbos ir(ar) neformaliojo švietimo programa šalies (regiono) regos, įvairiapusių raidos ir kompleksinių sutrikimų, turintiems asmenims (nuo gimimo) ir mokiniams, besimokantiems integruotai ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose ir(ar) kitose švietimo įstaigose.


2017-2018 Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita pdf

2016-2017 Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita pdf

2015-2016 Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita pdf