MĖNESIO PLANAI:

2018: Sausis,  Vasaris,  Kovas,  Balandis,  Gegužė,  BIRŽELIS

2017: Sausis, Vasaris, Kovas, BalandisGegužėBirželis, Rugpjūtis-Rugsėjis, Spalis, LapkritisGruodis

2016: SausisVasarisKovasBalandisGegužė, Birželis, Rugpjūtis-Rugsėjis, SpalisLapkritisGruodis

2015: SausisVasarisKovasBalandisGegužėBirželisRugpjūtis-RugsėjisSpalisLapkritisGruodis


2018 VEIKLOS PLANAS

2017 Veiklos planas

2016 Veiklos planas

2016-2018 STRATEGINIS PLANAS


2017 NUOSTATAI


2017 DARBO TVARKOS TAISYKLĖS


Centre vykdomos programos:

– ikimokyklinio ugdymo programa;
– priešmokyklinio ugdymo programa;
– pradinio ugdymo programa;
– individualizuota pradinio ugdymo programa;
– pagrindinio ugdymo programa;
– individualizuota pagrindinio ugdymo programa;
– socialinių įgūdžių ugdymo programa;
– neformaliojo švietimo programa;
– individuali švietimo pagalbos ir(ar) neformaliojo švietimo programa šalies (regiono) regos, įvairiapusių raidos ir kompleksinių sutrikimų, turintiems asmenims (nuo gimimo) ir mokiniams, besimokantiems integruotai ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose ir(ar) kitose švietimo įstaigose.


2017-2018 Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

2016-2017 Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

2015-2016 Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita