VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • komisijos pirmininkė – Lolita Alvana Andriuškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • komisijos pirmininko pavaduotoja – Aušra Lukšienė, specialioji pedagogė,
 • komisijos sekretorė – Audronė Gurevičienė, specialioji pedagogė,
 • komisijos nariai:
  – Aušrinė Šniokienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja,
  – Toma Malvicė, psichologė,
  – Daiva Stumbrienė. psichologė,
  – Audronė Ališauskienė, logopedė,
  – Valdas Urbonavičius, specialusis pedagogas,
  – Daiva Sasnauskienė, gydytoja reabilitologė,
  – Laima Karaškaitė, socialinė pedagogė.

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.


MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

 • komisijos pirmininkė – Lolita Alvana Andriuškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • komisijos nariai:
  – Grita Strankauskienė, tiflopedagogė,
  – Toma Malvicė, psichologė,
  – Daiva Sasnauskienė, gydytoja reabilitologė,
  – Vaiva Alijauskienė, specialioji pedagogė.

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas pdf


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 • komisijos pirmininkė – Raimonda Juknevičienė, direktorė
 • komisijos sekretorė – Aušra Lukšienė, specialioji pedagogė metodininkė
 • komisijos nariai:
  – Valdas Urbonavičius, specialusis pedagogas ekspertas,
  – Rimvydė Bundzienė, mokytoja metodininkė,
  – Eurika Stankevičienė, Kauno švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

DARBO TARYBA

 • darbo tarybos pirmininkas – Jolanta Strebeikienė,
 • tarybos nariai:
  – Audronė Gurevičienė,
  – Laima Buliuolienė,
  – Žydruolė Černiauskienė,
  – Eglė Darulienė.

Turto nurašymo komisija

Viešųjų pirkimų komisija

Pastatų priežiūros komisija

Inventorizacijos komisija

Ekstremalių situacijų valdymo grupė

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status