VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • komisijos pirmininkė – Lolita Alvana Andriuškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • komisijos pirmininko pavaduotoja – Aušra Lukšienė, specialioji pedagogė,
 • komisijos sekretorė – Audronė Gurevičienė, specialioji pedagogė,
 • komisijos nariai:
  – Grita Strankauskienė, tiflopedagogė,
  – Toma Malvicė, psichologė,
  – Daiva Stumbrienė. psichologė,
  – Audronė Ališauskienė, logopedė,
  – Valdas Urbonavičius, specialusis pedagogas,
  – Daiva Sasnauskienė, gydytoja reabilitologė,
  – Aušra Jancevičienė, socialinė pedagogė.

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.


MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

 • komisijos pirmininkė – Lolita Alvana Andriuškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • komisijos nariai:
  – Grita Strankauskienė, tiflopedagogė,
  – Toma Malvicė, psichologė,
  – Daiva Sasnauskienė, gydytoja reabilitologė,
  – Vaiva Alijauskienė, specialioji pedagogė.

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas pdf


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 • komisijos pirmininkė – Raimonda Juknevičienė, direktorė
 • komisijos sekretorė – Aušra Lukšienė, specialioji pedagogė metodininkė
 • komisijos nariai:
  – Valdas Urbonavičius, specialusis pedagogas ekspertas,
  – Rimvydė Bundzienė, mokytoja metodininkė,
  – Eurika Stankevičienė, Kauno švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

DARBO TARYBA

 • darbo tarybos pirmininkas – Juozas Davalga,
 • tarybos nariai:
  – Lina Vitkuvienė,
  – Gladkauskienė Evelina,
  – Savickienė Jolanta,
  – Zakarevičienė Vaiva.

Turto nurašymo komisija

Viešųjų pirkimų komisija

Pastatų priežiūros komisija

Inventorizacijos komisija

Ekstremalių situacijų valdymo grupė

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status