Nuoširdžiai DĖKOJAME visiems, skiriantiems paramą Kauno Prano Daunio ugdymo centrui!

Kviečiame mokinių tėvelius, Centro darbuotojus ir visus, neabejingus Centro gerovei, pasinaudoti galimybe paremti Centrą.

Jūsų paskirta PARAMA – tai praėjusiais metais valstybei sumokėto Jūsų pajamų mokesčio dalis, kuri Jūsų prašymu bus pervesta į Centro sąskaitą.

(Forma FR0512(v3), formos pildymo instrukcija)

Prašymai gali būti teikiami:
– elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS),
– išmaniąją e.VMI programėlę,
– įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui,
– atsiųsti paštu. Prašymai paštu siunčiami VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai,
– dėl paramos teikimo galima kreiptis į Centro raštinę.

Centro kodas 190983430