PUPA – pirmoji globalaus skaitymo e-priemonė

PUPA – pirmoji globalaus skaitymo e-priemonė

Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojų komanda bendradarbiaudama su VDU mokslininkais išleido pirmąją globalaus skaitymo e-priemonę PUPA (mokausi skaityti I).

Ją įsigyti galite Apple iBookStore: http://itunes.apple.com/us/book/id1431795318

Tai interaktyvi mokymuisi skaityti skirta priemonė (žaidyklė), parengta remiantis globalaus skaitymo metodu, kurio pagrindinis principas yra vizualizacija. Remiantis šiuo metodu mokytis skaityti pradedame tarsi „atvirkščiai“: nuo žodžių atpažinimo ir priskyrimo konkrečiam paveikslėliui iki raidžių, iš kurių surenkame žodžius, jungimo.
PUPA (mokausi skaityti I) skirta pirmajam globalaus skaitymo lygmeniui. Ją sudaro 64 vienetai. skirtingo sudėtingumo nuosekliai skaitymo gebėjimus lavinančių interaktyvių užduočių, kurios paįvairinamos dėlionėmis. Čia prašoma:
• Rasti paveikslėliui tinkamą vietą.
• Žodžiui priskirti tinkamas dalis.
• Parinkti žodžiui paveikslėlį.
• Rasti paveikslėlio pirmą raidę.
• Sudėti žodį.
• Sudėti paveikslėlį (dėlionė).
Užduočių pagrindą sudaro aštuoni iš pasakos „Pupa“ atrinkti žodžiai, kurių pagrindu sukurtos užduotys, reikalaujančios skirtingų gebėjimų ir veiksmų. Jų nuoseklumas susijęs su Globalaus skaitymo mokymosi etapais. Šiuo metu rengiamos dar dvi priemonės, skirtos aukštesniems globalaus skaitymo lygmenims.
Ši mokymosi priemonė parengta bendradarbiaujant VDU Edukologijos instituto mokslininkams ir Kauno Prano Daunio ugdymo centro pedagogams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Todėl mokymosi priemonės nuoseklumas ir logika, joje pateiktos užduotys ir dizainas (naudojamos aiškios, šviesios lokalios spalvos ir dėmės, ryškus siluetas, kontūrai, atsitiktinių detalių vengimas, harmoningai kontrastingos spalvos, atkreipiančios dėmesį ir padedančios susikoncentruoti į pagrindinį mokymosi objektą) atitinka ASS vaikų mokymosi poreikius.
Nors PUPA (mokausi skaityti I) išskirtinai parengta ASS vaikams, tačiau gali būti naudojama visų, kurie pradeda mokytis skaityti lietuviškai ar susiduria su tam tikrais mokymosi sunkumais. Ypatingai ji galėtų praversti vaikams gyvenantiems kitakalbių aplinkoje ar daugiakalbėse šeimose.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status