UGDYMO CENTRUI – 92-eji !

UGDYMO CENTRUI – 92-eji !

Ir  vėl žavingi vakarai,

švelnus gegužės vėjas.

Apie mūs sodą du takai –

Tai meilės dvi alėjos.

 

Beržai, kaštonai vėl girdės

Jaunų širdžių plakimą,

Klajūnas vėjas palydės

Svajojantį jaunimą…..

          (V. Areima. Eil. „Mokyklos sode“)

Dabartinis ugdymo centras išaugo iš Kauno aklųjų instituto, įsteigto 1927 metais Lietuvos aklųjų  sąjungos pastangomis. Švietimo ministerija 1927 m. lapkričio 15 d. pirmuoju instituto vedėju paskyrė Mečislovą Kviklį. 1927 m. lapkričio 24 d. LASS centro valdyba priėmė aklųjų instituto statutą – pagrindinį šios įstaigos dokumentą. Statute sakoma, kad aklųjų institutą steigia ir išlaiko Lietuvos aklųjų sąjunga. Pranas Daunys 1927 metais pritaikė Brailio rašto abėcėlę lietuvių kalbai. Remiantis Prano Daunio ataskaitomis, buvo sudaryta bendrojo lavinimo dalykų, muzikos ir amatų programos.

Kauno aklųjų institute mokslas prasidėjo 1928 m. vasario 27 d. Tą dieną institute buvo 20 auklėtinių ir 2 pedagogai. 1928 m. pabaigoje pasirodė pirmosios Brailio raštu knygos, kurios buvo perrašytos ranka. 1941 m. Kauno aklųjų institutas pavadintas – Kauno aklųjų mokykla. Keletą kartų dar keitėsi mokyklos pavadinimas. Ir tik  2016 m. rugpjūčio mėn. Kauno miesto savivaldybės sprendimu – naujas mokyklos pavadinimas – Kauno Prano Daunio ugdymo centras. Nuo 2015 metų rugpjūčio mėn. ugdymo centrui vadovauja direktorė Raimonda Juknevičienė (iki tol pasikeitė 14 vadovų).

2019 – 2020 m.m. toliau didėja mokinių skaičius: šiuo metu yra 20 klasių komplektų ir 124 mokiniai.

Centre veikia būreliai: „Muzikos studija“, „Adlibitum“, „Molio studija“, „Matematinė terapija“, „Kompiuterių pasaulis“, „Linksmoji anglų kalba“ ir kt. Be to, modernizuojamos visos klasės ir kabinetai, estetiškai sutvarkytos edukacinės erdvės, užmegzti ryšiai su įvairiomis mokyklomis. Siekiama, kad visi mokiniai galėtų patirti mokymosi sėkmę. Didelis dėmesys skiriamas pedagogų kompetencijoms kelti: organizuojami kursai, seminarai, kuriuose mokytojai skaito pranešimus, dalijasi savo patirtimi su respublikos ir užsienio pedagogais. Centro mokytojai taiko įvairias edukacines aplinkas: organizuoja pamokas gamtoje, muziejuose, bibliotekose ir kt.

Per daugelį metų sukaupti išminties lobiai leidžia drąsiai sutikti naujus iššūkius ir įgyvendinti visus sumanymus.


Vasario 27 dieną linksmai ir draugiškai šventėme Centro 92-ąjį gimtadienį. Šventė, kaip visada, neapsiėjo be mūsų draugų ir rėmėjų iš Kauno M. K. Čiurlionio LIONS  klubo sveikinimų. Šįkart gavome dovanų mušamuosius muzikos instrumentus ir dvi mažas keturstyges gitaras – ukuleles, kurie praturtins muzikos kabinetą.

Džiaugiamės ir didžiuojamės augančiu Centro draugų iš bendrojo ugdymo mokyklų skaičiumi. Kauno „Vyturio“ gimnazijos 5-6 klasių mokiniai padovanojo aštuntokams dvi knygas Brailio raštu. Vėliau svečiai dalyvavo edukacinėje veikloje „Prisiliesk, pajausk, išgirsk“ apie Brailio raštą, technines regėjimo neįgaliųjų priemones, susipažino su baltąja lazdele.

Kauno Kazio Griniaus progimnazijos pradinių klasių mokinukai visus sužavėjo spektakliu „Sniego karalienė“. Galbūt sniegas už lango buvo spektaklio dekoracija.

Nepamiršome ir savo vardatėvio Prano Daunio. Jo paminklas pasipuošė balionais, o visų buvusių Centro darbuotojų ir mokinių atminimui iš žvakelių buvo sudėtas skaičius „92“. 

Smagiausia šventės dalis – bendra daina „Su gimimo diena“, balionai, šypsenos, fejerverkai ir saldžios dovanos.

Palinkėkime mūsų Centrui gyvuoti dar tiek pat ir daugiau metų!..