Centras bendradarbiauja su:

 • Pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis,
 • Vaiko teisių apsaugos tarnybomis,
 • Savivaldybių, iš kurių atvykę mokiniai, socialinės rūpybos skyriais,
 • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS),
 • LASS Kauno ir Marijampolės apskričių  taryba,
 • VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centru,
 • Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno skyriumi,
 • Kauno apskrities viešąja biblioteka,
 • Kauno menininkų namais,
 • Kauno pedagogų kvalifikacijos centru,
 • Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugija,
 • Kauno aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrija „Akių šviesa“,
 • VšĮ Kauno Valdorfo mokykla,
 • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru (LASUC),
 • Vytauto Didžiojo universitetu,
 • Kauno kūno kultūros akademija,
 • Kauno kolegija,
 • Šiaulių universitetu,
 • VšĮ Kauno akių klinika,
 • Lietuvos zoologijos sodu,
 • Lietuvos švietimo istorijos muziejumi,
 • Vytauto Didžiojo karo muziejumi,
 • Tarptautine žmonių su regėjimo negalia ugdymo taryba  (ICEVI),
 • Niurnbergo, Marburgo, Hamburgo (Vokietija), Krokuvos (Lenkija), Rygos (Latvija), Tartu (Estija) aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrais,
 • Kristofelio aklųjų misija (CBM).