Tarptautinis projektas

Tarptautinis projektas

„Autism PL‐LT Platform supporting services“

2018 m. kovo – birželio mėn. buvo vykdomas tarptautinis Interreg programos centro bendras projektas „Autism PL‐LT Platform supporting services“ su Lenkijos Balstogės autizmo centru ir Balstogės politechnikos institutu. Šis bendradarbiavimas padėjo gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir informacijos apie autizmo spektro sutrikimą sklaidą. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo „Interreg Lietuva-Polska“ lėšomis.


Bendras projekto tikslas yra didinti tarp valstybinį institucijų bendradarbiavimą, kuriant integruotą ir kokybiškesnę viešąją paslaugą, skirtą autizmo spektro sutrikimą turintiems žmonėms ir jų šeimoms, bendradarbiaujant pagalbą žmonėms su autizmo spektro sutrikimais teikiančioms organizacijoms, keičiantis savo žiniomis ir gerąja patirtimi.


2018 m. balandžio 5-8 dienomis Kauno Prano Daunio ugdymo centro penkiolikos pedagogų grupė dalyvavo tarptautiniuose keturių dienų mokymuose, kurie vyko Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzial Balstogėje, Lenkijoje.

Pirmoji mokymų diena buvo skirta mokymuisi individualaus darbo su Autizmo spektro sutrikimų turinčiais  vaikais. Mokymai vyko Nacionalinėje autizmo draugijoje, Balstogės filiale, buvome supažindinti su autizmo draugija, sužinojome kaip vyksta ugdymo procesas, turėjome galimybę stebėti skirtingus užsiėmimus, pamokas, pamatyti darbo su vaikais metodus ir priemones. Gavome puikią progą palyginti ir pasidalinti žiniomis, darbo patirtimi, tiesiogiai bendraujant su skirtingų sričių specialistais. Antrosios mokymų dienos tikslas susipažinimas su ugdymo sistema ASS turintiems vaikams Lenkijoje. Turėjome galimybę apsilankyti trijose skirtingose  ugdymo įstaigose. Pirmoji Waldemar Kikolski Specialusis ugdymo centras, kuriame ugdomi vaikai su įvairiais sutrikimais. Kita, bendrojo ugdymo mokykla, kurioje vaikai turintys ASS integruojami. Trečioji vieta, tai privati mokykla, kartu su darželiu skirta ASS turintiems  vaikams. Visos trys ugdymo įstaigos paliko didelį įspūdį dėl mokymo aplinkos pritaikymo, įrangos ir inventoriaus, patalpų ir skirtingų  erdvių gausos. Pamatėme kokiomis sąlygomis vaikai geriausiai mokosi, kaip kūrybiškai galima vesti užsiėmimus ir ugdyti vaikus. Trečiąją dieną skyrėme teorinių žinių gilinimui ir kompetencijų kėlimui, mūsų centro pedagogai dalyvavo seminare, kurį vedė Robertas Cwaliński, kvalifikuotas specialistas turintis 19 metų terapinio darbo patirties su autizmo spektro sutrikimų turinčiais žmonėmis. Paskutinę mokymų dieną skyrėm gerosios patirties sklaidai, refleksijai ir savirefleksijai.

Kauno Prano Daunio ugdymo centro pedagogai džiaugiasi dalyvavę mokymuose. Norime ir siekiame nuolat tobulėti ugdymo srityje, tai suteikė galimybę pasisemti žinių ir patirties, kuria bus pasidalinta su centro bendruomene ir taikoma praktinėje veikloje.


2018 m. balandžio 11 d. centre įvyko pirmieji projekto „Autism PL-LT platform supporting services“ mokymai – paskaita „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, sensorinė patirtis“, kurioje dalyvavo 30 dalyvių – pedagogų, specialistų ir tėvų. Paskaitą vedė KPDUC psichologė Toma Malvicė. Ačiū dalyviams!


2018 m. balandžio 25 d. centre buvo pravesta paskaita-diskusija „Struktūruotas ugdymas: fizinės aplinkos pritaikymas“.  Tai jau antroji projekto „Autizmo PL-LT platformos palaikymo paslaugos“ veikla, kurioje dalyvavo apie 30 dalyvių – pedagogų, specialistų ir autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų tėvai. Paskaitą vedė KPDUC specialioji pedagogė, logopedė Aušra Lukšienė.


2018 m. gegužės 9 d. centre įvyko 3-ioji paskaita-diskusija „Struktūruotas ugdymas: tvarkaraščiai ir dienotvarkės“.  Tai projekto „Autizmo PL-LT platformos palaikymo paslaugos“ veikla, kurioje dalyvavo apie 25 dalyvių – pedagogų, specialistų ir autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų tėvai. Paskaitą vedė KPDUC psichologė Toma Malvicė.


2018 m. gegužės 17-19 d. vyko projekto „Autism PL-LT Platform supporting services” tarptautiniai mokymai.

Skaityti toliau

 


2018 m. gegužės 24 d. centre įvyko 4-ioji paskaita – diskusija „Struktūruotas ugdymas: veiklos ir pamokos struktūra“.  Tai projekto „Autizmo PL-LT platformos palaikymo paslaugos“ veikla, kurioje dalyvavo apie 20 dalyvių – pedagogų, specialistų ir autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų tėvai. Paskaitą vedė KPDUC specialioji pedagogė Vaiva Alijauskienė.


2018 m. saplio 25 d. vyko V-ieji projekto „Autizmo PL-LT platformos palaikymo paslaugos“ vidiniai mokymai „Struktūruotas ugdymas: ugdymo metodai ir priemonės“. Ačiū lektorei, mūsų centro logopedei Audronei Ališauskienei už puikią paskaitą, dalyviams už dalyvavimą paskaitoje ir praktinėje veikloje.