Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Kauno Prano Daunio ugdymo centras
Taikos pr. 6a, LT-51088, Kaunas
+370 37 331824
+370 37 269220
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 190983430

Statistika

Lankytojai
3
Straipsniai
31
Nuorodos
22
Straipsnių peržiūrėjimai
43126

 

 Zirgai

 Socialinė akcija

Pajusk vėjo dvelksmą“.

Kviečiame

vaikus, tėvus ir bendruomenės narius susipažinti

su Kadagių slėnio

žirgyno žirgais!

Kauno

Prano Daunio

ugdymo centre

2016 m. rugsėjo 22 d. 

13.30 val.

 

2016-09-19 VDU lektorės kurs pojūčiais paremtas edukacines erdves

Vytauto Didžiojo universiteto informacija

2016-09-07  Startavo aktyvų mokymąsi skatinanti programa Profesinių ir asmeninių kompetencijų plėtojimas kuriant edukacines aplinkas suaugusiesiems darbo vietoje", skirta Kauno Prano Daunio ugdymo centro suaugusiems. Jos paskirtis - plėtoti programos dalyvių asmenines ir profesines kompetencijas, kuriant pojūčiais paremtas edukacines erdves, skatinančias mokymosi džiaugsmą ir sėkmę. Šią programą parengė VDU Švietimo studijų centro mokslo darbuotoja, KPDUC mokytoja dr. Asta Lapėnienė. Kvietimaspdf


2016 Rugsėjis  ---> Veiklos planas  pdf 

2016-2017 M. M. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS  pdf


Palengva, nejučia, su geltona spalva,
Su rudenio vėjais žolynų gyvybę vėsa palytėjęs,
Su astrų kvapu ir su gervių klyksmu
Prie kiekvieno iš mūsų sustoja
RUGSĖJIS...

rudeniniai lapai 543bedd3f23b5


 S V E I K I N I M A I 

 2016 09 01 Misios m       AP Sveikinimas Rugs 1 m          AB sveikinimas rug1 m       OL sveikinimas rug1 m


 DĖKOJAME 

lions              tevams


KVIEČIAME MOKYTIS KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRE!

Informuojame, kad vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-90 (Tvarka pakeista Tarybos 2015-12-08 sprendimu Nr. T-681 pdf) „Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu“ prašymai mokytis 2016-2017 m. m. priimami nuo 2016 m. sausio 11 d.

Prašymai priimami mokytis Centre pagal ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis.

Dokumentų priėmimo laikas ir vieta:
Nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Taikos pr. 6A, Kauno Prano Daunio ugdymo centre,
Tel. 8-37 331824

Dokumentai kuriuos reikia pateikti:
13.1. prašymą. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), nuo 14 iki 18 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;
13.2. teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
13.3. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
13.4. pažymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo;
13.5. kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus.
10.2.2.1. pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

Plačiau apie priėmimo tvarką, skyrelyje: PASLAUGOS -> Priėmimas


 

Nuorodos