PajuskReg

2016 m. Gegužės 26 d. 13 val.

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre

vyks motociklininkų susitikimas

su mokyklos mokiniais vasaros šventėje

„Pagauk laumės juostą“

PajuskR

2016-05-04 Straipsnis Kauno savivaldybės svetainėje Balandis - mėlynos spalvos mėnuo


VEIKLOS PLANAS 2015-2016 m. m. GEGUŽĖ pdf


KVIEČIAME MOKYTIS KAUNO PRANO DAUNIO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRE!

Informuojame, kad vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-90 (Tvarka pakeista Tarybos 2015-12-08 sprendimu Nr. T-681 pdf) „Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu“ prašymai mokytis 2016-2017 m. m. priimami nuo 2016 m. sausio 11 d.

Prašymai priimami mokytis Centre pagal ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis.

Dokumentų priėmimo laikas ir vieta:
Nuo 2016-01-11 iki 2016-08-31
Nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Taikos pr. 6A, Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre,
Tel. 8-37 331824

Dokumentai kuriuos reikia pateikti:
13.1. prašymą. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), nuo 14 iki 18 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;
13.2. teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
13.3. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
13.4. pažymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo;
13.5. kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus.
10.2.2.1. pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

Plačiau apie priėmimo tvarką, skyrelyje: PASLAUGOS -> Priėmimas


 

2016-05-17 Projekto „Mus kalbina knygos lapeliai“ edukacinis renginys „Metų laikraštis“ pdf

2016-05-03 Išvyka į Arklio muziejų. Edukacinė programa „Duonelė kasdieninė“ pdf

2016-04-28 Brailio raštu skaitymo konkursas Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filiale pdf

2016-04-27  Respublikinis projektas-seminaras „Visiems kitaip“ pdf Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, programa pdf

2016-04-26 Skaitovų Brailio raštu konkursas „Knyga – geriausias draugas“, skirtas „Bibliotekų metams - 2016“, paminėti pdf

2016-04-19 Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Lietuvos aklųjų bibliotekos edukacinė programa-projektas „Kultūros paveldo atvėrimas akliesiems ir silpnaregiams“ pdf

2016-04-11 Susitikimas su vaikų poete Zita Gaižauskaite „Sušilk prie gerumo ugnelės“ pdf

2016-04-08 Kačerginės koplyčios katalikų bendruomenės dovanos pdf

2016-04-02 Konkurso „Matmintinis 2016“ respublikiniame finale pdf

2016-04-02 Pasaulinė autizmo supratimo diena. Atvirų durų dienos. Parodos. Seminarai.pdf

2016-03-17 Mokinių kūrybinio darbo „Kur bakūžė samanota“ pristatymas pdf

2016-03-14 Edukacinis užsiėmimas „Piešiu pasaką“ pdf

2016-03-10 Kovo 11-oji flashmob akcija pdf

2016-03-08 Konkursas „Švari kalba - švari galva" pdf

2016-03-08 Su Kovo 8-ąja Mielos moterys! pdf

2016-02-29 Centro 88-asis gimtadienis: sveikinimai, linkėjimai, dovanos... pdf

2016-02-22_02-26 „Sveikatiados – Mankštiados“ savaitė pdf

2016-02-11 Pilietiškumo iniciatyva „Amžinoji ugnis“ pdf

2016-02-09 Užgavėnių renginys „Šalta žiema šalin eina“ pdf

2016-02-09 Saugesnio interneto diena 2016. Aš už geresnį internetą! pdf

2016-02-04 Edukacinė programa „Kuriu su Baliu Sruoga“ pdf

2016-02-04 Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas „Rašom!“ pdf

2016-01-11 Išbandyk savo skaičiavimo mintinai gebėjimus konkurse „Matmintinis 2016“! pdf

2016-01-20 Paskaitėlė pradinių klasių mokiniams apie atliekų rūšiavimą „Rūšiuoju atliekas - saugau gamtą“ pdf

2015 Gruodis Meno terapijos užsiėmimai VYTA metodu su ikimokyklinio amžiaus vaikais.

2015-12-22  KALĖDŲ VAKARONĖ „METŲ TURTAS“ Kvietimas pdf

2015-12-10 Priešgaisrinės saugos mokymai pdf

2015-11-27 Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjas - mecenatas Ramūnas Karbauskis Centrui padovanojo geriausių vaikiškų knygų rinkinį „Vaikų bibliotekėlė 2015“ (22 knygas). pdf

2015-11-26 Centre įvyko 1-10 klasių mokinių eilėraščių konkursas „Iš širdies gilumos“, skirtas Etnografinių regionų 2015-tiems metams paminėti. Kiekvienas mokinys pasirinko deklamuoti po vieną poezijos kūrinį. Vertinimo komisija įvertino skaitovų nuoširdumą, gebėjimą įtaigiu žodžiu paveikti klausytojus. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti dovanėlėmis.

2015-11-16 Tolerancijos mozaika pdf

2015-11-12 Švento Martyno vardo minėjimas, Žibintų šventės šventimas ir 10-ojo šviesos paveikslo Kauno miestui pamatymas. Žibintų šventės akimirkos pdf

2015-11-10 Pilietiškumo pagrindų pamoka „Knygnešių laikai“ pdf

2015-10-15 LIONS tarptautinės organizacijos Kauno M. K. Čiurlionio klubo dovana - DU NAUJI TRIRAČIAI

2015 m. spalio 15 d. konkursui „Kamštelių vajus 2015” Centras pristatė 9,25 kg surinktų kamštelių. PADĖKA
Visus metus Centro bendruomenės nariai: mokiniai, jų tėvai, pedagogai, kiti centro darbuotojai, rinkdami kamštelius, ruošiasi dalyvauti plastikinių butelių kamštelių rinkimo konkurse „Kamštelių vajus“. Didelis AČIŪ visiems, kurie prisideda prie kamštelių rinkimo proceso ir jau treti metai šauniai dalyvauja, kartu su visa Centro bendruomene, konkurse „Kamštelių vajus”. Taip, kaip mes formuojame nuolatinį įprotį rūšiuoti popierių, stiklą, plastmasę, taip konkursas "Kamštelių vajus" mus visus moko rinkti ir rūšiuoti kamštelius. Todėl, prašysime kamštelių rinkimo proceso nenutraukti ir nuolat vykdyti gamtos saugojimo akciją. Visi surinkti kamšteliai turi būti švarūs ir be jokių šiukšlių.

2015-10-15   Renginių, skirtų Baltosios lazdelės dienai paminėti akimirkos pdf. Spalio 15-oji - Pasaulinės baltosios lazdelės diena pdf.

2015-10-05   Koncertas, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai paminėti.

2015-09-01   2015-2016 mokslo metų pradžios šventė pdf 

2015 metų pavasarį Centro mokiniai dalyvavo dvejuose socialiniuose projektuose – „Aš regiu širdimi“ ir „Matau pasaulį kitaip“, kuriuos organizavo VšĮ „Verslas ar menas“. Vaikai kūrė taktilinius atvirukus, keramikos dirbinius Kaune, keramikos dirbtuvėse „Murdeko“. Spalio 25 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre buvo atidaryta paroda, kurioje pristatomi Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, Kauno „Atžalyno“ vidurinės mokyklos, Vaikų gerovės centro „Pastogė“ bei kitų miestų ugdymo centrų auklėtinių darbai. LIEČIAMA PARODA pdf

N. Marčėnaitė: išgelbėk vieną vaiką, išgelbėsi vieną pasaulį pdf 


2015-12-23 MUS SVEIKINA 

Christmas Greetings TARTU   Panevėžio RC LINELIS   Šiaulių P.Avižonio RC   4 Klaipėdos RUC   5 LASUC   6 Rygos Strazdumuiza School    9 Lions

 7 Algojimas   8 pasaka


2015-12-10 įvyko konkursas eiti Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro vadovo pareigas, jį laimėjo Raimonda Juknevičienė.

2015-03-26 INFORMACIJA APIE KAUNO VAIKŲ ABILITACIJOS CENTRO REORGANIZAVIMĄ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE KAUNO PRANO DAUNIO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO, IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ pdf

2015-03-26 KAUNO VAIKŲ ABILITACIJOS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS pdf